НА РАЗГОВОР С ПРОФ.ШИКОВА ЗА ЕВРОПА

Защо разговор за Европа? Защото:
• проектът „ЕС” е жив и не е затворена страница, макар да стана на 60
• ние сме повече от 500 милиона европейци
• днес се търси пътя към по-добър съюз, в който ние вече имаме своите 10 години
• има неща, които не бива да забравяме, докато хулим Европа
• на България и предстои да председателства Съвета на ЕС, да отвори врати и сложи на масата „стари и нови”, „силни и слаби”

СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОСКОЛА"

и 2017 г., 12:00 часа
Информационното бюро на Европейския парламент в България организира регионално състезание „Евроскола“ за средни училища от областите Видин, Враца, Монтана и Плевен, което ще се състои в гр. Монтана на 14 октомври 2017 г.

Информационни дни по процедури „Подкрепа на предприемачеството“, „Развитие на социалното предприемачество“ и „Специфични обучения“

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР 2014-2020, организира провеждането на информационни дни по процедури за ПБФП „Подкрепа за предприемачество” , „Развитие на социалното предприемачество” и „Специфични обучения“

НА МОРЕ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Децата от ОУ"Христо Ботев" с. Българене, община Левски, в началото на септември бяха на лагер в с. Обзор, организиран отСдружение "Младжко бюро за социални услуги и граждански инициативи" по проект BG05M2OP001-3.001-0248 "Училището - мечта за всеки", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелегентен разтеж", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обучение „Conflict Analysis and Strategic Peacebuilding“ в Брайтън, Великобритания, 29.10-07.11.2017 г.

SALTO Обучения и семинари
Обучение „Conflict Analysis and Strategic Peacebuilding“ в Брайтън, Великобритания, 29.10-07.11.2017 г.
29 август, 2017 Георгия 234 Views SALTO, младежки лидери, младежки работници, обучителен курс, укрепване на мира
Набират се младежки работници за международно обучение по анализ на конфликти и стратегическо укрепване на мира
място на провеждане Място: Брайтън, Великобритания

период на провеждане Период на провеждане: 29.10-07.11.2017г.

Посрещаща организация: African Centre for Development and Research

СТИПЕНДИИИ ЗА СТУДЕНТИ

Стипендиите са за студенти, завършили средното си образование през 2017 г. и приети във висши училища в страната.
Стипендиите са предназначени за млади хора, които:
- имат диплома за завършено средно образование в текущата година и в същата година са приети във висшe учебно заведение (ВУЗ) или лицензиран център за професионално обучение (ЦПО);
- са сираци (без родители или само с един жив родител, а другият е починал), или;
- са настанени в приемно семейство и да получават грижа по смисъла на Закона за закрила на детето, или;

3-годишно дуално обучение в Германия в сферата на строителството

място на провеждане Място: Германия, провинции Хесен и Тюрингия

период на провеждане Продължителност: 3 години от октомври 2017 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЕРАЗЪМ+ НА 12.09.2017

На 12.09.2017 г., в залата на пети етаж в сградата на ММС от 13:30 до 17:00 ч., ще се проведе информационен ден, относно представяне на възможностите за финансиране на спортни дейности по програма Еразъм+.
Обучението ще се проведе на английски език от представители на Европейската комисия.

Краен срок за подаване на заявките за участие 05.09.2017г.

Заявки за участие:
http://mpes.government.bg/Pages/Announcements/Default.aspx?evntid=uDvei%...

ПРОЕКТ ЗА НОВ ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПСОРТА

Министерският съвет одобри проекта на нов Закон за физическото възпитание и спорта и предлага на Народното събрание да го приеме.
Новите изисквания и потребности на обществото в сферата на спорта и физическата активност налагат приемането на закон за регулация и мениджмънт на системата на спорта, който да осъвремени и систематизира нормативната уредба в сферата на спорта. Законопроектът има 15 глави и 153 члена, а действащият закон – 12 глави и 69 члена.

АНКЕТА на Български младежки делегати към ООН 2017-2018

Ако си на възраст между 15 и 29 години, имаме нужда от твоето мнение! Като български младежки делегати към ООН, нашата цел е да бъдем връзката между младите хора, институциите в България и Организацията на Обединените нации и да представляваме младежите - техните мнения, идеи, нужди.
Ето защо се обръщаме към теб, за да ни споделиш твоето мнение по няколко въпроса. Ще ти отнеме не повече от 5 минути! За нас обаче отговорите ти ще бъдат особено важни и ценни, за да представим мнението на младите хора от България пред Трети комитет на Общото събрание на ООН в Ню Йорк тази есен.

Pages